Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete skrze registrační formulář případně přes nastavení svého účtu

Zpracováváme následující osobní údaje:

1.     identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

2.     kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;

3.     vaše nastavení, oblíbené uživatele, sledované aukce;

4.     údaje o aukcích které vystavujete případně na ně přihazujete;

5.     IP adresy ze kterých se přihlašujete

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro potřeby funkce webu. Tedy pro funkce nákupu a prodeje aukcí. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou Vašich obchodních partnerů (tj. kupující při prodeji Vaší aukce, prodejce při výhře v aukci) a dále pak státních orgánů jako je například Policie ČR v případě její žádosti.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu při registraci.

Jelikož jsou všechny zpracování údajů nutná pro funkčnost služby, souhlasíte jejím použitím se zpracováním údajů, které jste nám poskytli. Pokud již nadále se zpracováním údajů nesouhlasíte, můžete zažádat o zrušení registrace a tím zabránit dalšímu zpracování.

Soubory cookies

Tyto soubory slouží jako technologicky prostředek identifikace uživatele. Uživatel má možnost pouze jednorázového (dočasného) přihlášení a tím zamezení jeho identifikaci při příštím přístupu na stránky.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Z informací, které od vás dostaneme při registraci, případně při editaci v nastavení účtu.

Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje mohou být předány mimo Evropský prostor v případě uzavření obchodu s uživatelem, který se nachází mimo Eurozónu.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Použitím služby vám vznikají tyto práva:

Právo na přístup

Údaje, které o Vám shromažďujeme najdete ve svém účtu v sekci nastavení.

Právo na opravu

Nesprávné či zastaralé údaje můžete změnit v sekci nastavení vašeho účtu.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz dat bez zbytečné prodlevy. U účtu, které provedly nějaké transakce (nákup či prodej) mohou být osobní údaje drženy po dobu nutnou pro dokončení obchodů případně pro součinnost s orgány ČR.

Doba držení osobních údajů je pak minimálně 1 rok.

Žádost o vymazání osobních údajů stačí zaslat přes náš kontaktní formulář.

Právo na omezení zpracování

Právo na dočasné zastavení zpracování.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat všechny osobní údaje, které jste nám sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Námitku můžete vznést přes náš kontaktní formulář.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Některá práva lze uplatnit přímo v nastavení Vašeho účtu, další pak přes náš kontaktní formulář

Stránka vygenerována za: 0.228s    Server time index: 1716782444