Podmínky partnerského programu

1. Definice základních pojmů
1.1 - Definice některých pojmů
1.1.1
partnerem se rozumí
a) fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům
b) právnická osoba řádně zaregistrovaná v obchodním rejstříku na území ČR či SR
která se řádně zaregistrovala a sepsala tak elektronickou smlouvu se serverem auktiva.cz a jeho provozovatelem. c) odsouhlasila tyto podmínky
1.1.2
Serverem se rozumí server www.auktiva.cz, případně jeho podsekce
1.1.3
Obchodními podmínkami se rozumí tento dokument
1.1.4
Provizí se rozumí peněžitá odměna za propagaci serveru a to jen ta forma, která byla sjednána v rámci partnerského programu
2. Obecné podmínky
2.1 - kdo se smí účstnit partnerského programu
2.1.1
Partnerem se může stat jen osoba splňující tyto podmínky:
a) Má plně aktivovaný a neblokovaný účet na serveru
b) Odsouhlasil jak obchodní podmínky tak podmínky partnerského programu c) Provozovatelem mu nebyl vstup do partnerského programu umožněn, nebo z něj byl vyloučen
2.1.2
Provozovatel si vyhrazuje zakázat používání partnerského programu libovolné osobě a to bez bez udání důvodu
2.1.3
Žádná fyzická ani právnická osoba nemá právní nárok na užívání partnerského programu.
2.1.4
Partner se zavazuje vykonávat svou činnost vždy v souladu s aktuálními podmínkami
2.2 - Vyplacení odměn
2.2.1
Odměnu je možné vyplatit jen uživateli, který nebyl z partnerského programu vyloučen
2.2.2
Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provizi z partnerského programu partnerovi, pokud porušil či je podezření z porušení této smlouvu, případně jeho chování bylo v rozporu s platnými zákony, dobrými mravy či jinak poškozovalo provozovatele nebo server.
2.2.3
Provizi je možné vyplatit jen pokud dosáhne alespoň minimální výše, tedy 500kč
2.2.4
Provizi je možné vyplatit jen na český bankovní účet. Tento účet musí mít uživatel nastaven ve svém profilu. Na jiný účet není možné peníze vyplatit.
2.2.5
Provozovatel se zavazuje vyplatit provizi do 30 dnů od přijetí žádosti, pokud na ní má ale partner právo.
2.2.6
Vyplacení provize není právně vymahatelná.
2.2.7
Provize partnerského programu se určují dle aktuální verze partnerského programu. Velikosti provize nalezne partner v příslušné sekci.
3.1 - Ustanovení
3.1.1
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky partnerského programu. Uživatel je povinen se seznámit s podmínkami.
3.1.2
Partner souhlasí s těmito podmínkami
3.1.3
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost nefunkčnost či chyby v partnerském programu. Náhrady ani škody nejsou právně vymahatelné
3.1.4
Provozovatel nenese odpovědnost za činy partnerů.
3.1.5
Provoz serveru je bez jakýchkoliv záruk. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené jeho chodem.
Stránka vygenerována za: 0.097s    Server time index: 1591513486